03.09.2019 r.

01 wrzesień 2019

Czy wiesz, że życie zakonne wypływa z tajemnicy Kościoła i jest darem, który Kościół otrzymuje od swojego Pana i który ofiaruje jako trwały stan życia osobie powołanej przez Boga w profesji rad ewangelicznych? Zob. KKK 926

Top