Czy wiesz, że Duch Święty...

12 luty 2019

Czy wiesz, że Duch Święty przez swoją łaskę pierwszy wzbudza naszą wiarę i udziela nowego życia, które polega na tym, abyśmy znali jedynego i prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłał, Jezusa Chrystusa? Zob. KKK 684

Top