Czy wiesz, że Syn Boży, który zstąpił z nieba...

14 grudzień 2018

Czy wiesz, że Syn Boży, który zstąpił z nieba, zrobił to nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Go posłał? Zob. KKK 606

Top