Czy wiesz, że Maryja stała się Matką Jezusa i przyjmując całym sercem...

23 sierpień 2018

Czy wiesz, że Maryja stała się Matką Jezusa i przyjmując całym sercem Bożą wolę zbawienia, w czym nie przeszkodził Jej żaden grzech, oddała się całkowicie osobie i dziełu swego Syna, by dzięki łasce Bożej, pod zwierzchnictwem Syna i w zjednoczeniu z Nim, służyć tajemnicy Odkupienia? Zob. KKK 494

Top