Czy wiesz, że Adam i Ewa przekazali swojemu potomstwu...

20 czerwiec 2018

Czy wiesz, że Adam i Ewa przekazali swojemu potomstwu naturę ludzką zranioną przez ich pierwszy grzech, a więc pozbawioną pierwotnej świętości i sprawiedliwości i to pozbawienie jest nazywane „grzechem pierworodnym”? Zob. KKK 417

Top