Czy wiesz, że przez swój grzech...

20 czerwiec 2018

Czy wiesz, że przez swój grzech Adam jako pierwszy człowiek utracił pierwotną świętość i sprawiedliwość, które otrzymał od Boga nie tylko dla siebie, lecz dla wszystkich ludzi? Zob. KKK 416

Top