Czy wiesz, że człowiek...

20 czerwiec 2018

Czy wiesz, że człowiek stworzony przez Boga w sprawiedliwości, za podszeptem Złego od początku dziejów nadużywał swej wolności, powstając przeciwko Bogu i pragnąc osiągnąć cel swojego życia poza Bogiem? Zob. KKK 415

Top