Czy wiesz, że grzech pierworodny...

20 czerwiec 2018

Czy wiesz, że grzech pierworodny przynosi ze sobą „niewolę pod panowaniem tego, który miał władzę śmierci, to jest diabła”? Zob. KKK 407

Top