Czy wiesz, że chrzest, dając życie łaski Chrystusa...

05 czerwiec 2018

Czy wiesz, że chrzest, dając życie łaski Chrystusa, gładzi grzech pierworodny i na nowo kieruje człowieka do Boga, ale konsekwencje tego grzechu dla osłabionej i skłonnej do zła natury pozostają w człowieku i wzywają go do walki duchowej? Zob. KKK 405

Top