Czy wiesz, że grzech pierworodny...

05 czerwiec 2018

Czy wiesz, że grzech pierworodny jest grzechem zaciągniętym, a nie popełnionym, jest stanem, a nie aktem? Zob. KKK 403

Top