Czy wiesz, że nauka wiary...

05 czerwiec 2018

Czy wiesz, że nauka wiary przyjmuje, że dusza duchowa i nieśmiertelna jest stworzona bezpośrednio przez Boga? Zob. KKK 382

Top