SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (1719)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Podniósłszy więc oczy Jezus i ujrzawszy, że liczny tłum przychodzi do niego, mówi do Filipa: Skąd kupimy chleby, aby zjedli ci?” (Według Jana 6, 5)

„Słuchać władzy trzeba Boga bardziej niż ludzi”. (Dokonania wysłanników 5, 29 b)

„Wszyscy zaś (dla) jedni drugich uniżonością serca owińcie się, bo Bóg hardym przeciwstawia się”. (Piotra I 5, 5 b)

„których i postawił przy siebie samego (jako) żyjącego po cierpieniu Jego wśród wielu dowodów, przez dni czterdzieści dając siebie widzieć im i mówiąc (te) o królestwie Boga”. (Dokonania wysłanników 1, 3)

„Byli zaś trwającymi niezłomnie przy nauczaniu wysłanników i (przy) wspólnocie, (przy) łamaniu chleba i (przy) modlitwach”. (Dokonania wysłanników Dz 2, 42)

„Oglądając zaś Piotra otwartość i Jana i przyłapawszy sobie, że ludźmi niepiśmiennymi są, i prostakami, dziwili się”. (Dokonania wysłanników 4, 13 a)

„Rano zaś już (gdy stało się), stanął Jezus na brzegu. Nie jednakże wiedzieli uczniowie, że Jezus jest. Mówi więc im Jezus: Dzieci, czy coś do posiłku macie?” (Według Jana 21, 4 – 5 a)

„I oni wyjaśniali (to co) w drodze, i jak dał się poznać im przy łamaniu chleba”. (Według Łukasza 24, 35)

„My zaś mieliśmy nadzieję, że on jest mającym wykupywać Izraela”. (Według Łukasza 24, 21 a)

„Maria zaś stała przy grobowcu na zewnątrz płacząc. Jak więc płakała, zajrzała do grobowca, i widzi dwóch zwiastunów w bieli siedzących”. (Według Jana 20, 11 – 12 a)

Top