SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (1621)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„dziękując Ojcu (który uczynił dość dużymi) was do udziału (w) dziedzictwie świętych w świetle”. (Do Kolosan 1, 12)

„Powiedział im Jezus: Ja jestem (ten) chleb życia. Przychodzący do mnie nie będzie głodny i wierzący we mnie nie będzie pragnął kiedykolwiek”. (Według Jana 6, 35)

„Wypracowujcie nie pokarm ginący, ale pokarm pozostający na życie wieczne, który Syn Człowieka wam da”. (Według Jana 6, 27 a)

„I powiedzieli do siebie: Czyż nie serce nasze płonące było [w nas], jak mówił nam w drodze, jak otwierał nam Pisma?” (Według Łukasza 24, 32)

„W owej porze odpowiadając Jezus rzekł: Wyznaję cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, bo ukryłeś to przed  mądrymi i rozumnymi i odsłoniłeś to małoletnim”. (Według Mateusza 11, 25)

„Podniósłszy więc oczy Jezus i ujrzawszy, że liczny tłum przychodzi do niego, mówi do Filipa: Skąd kupimy chleby, aby zjedli ci?” (Według Jana 6, 5)

„Słuchać władzy trzeba Boga bardziej niż ludzi”. (Dokonania wysłanników 5, 29 b)

„Wszyscy zaś (dla) jedni drugich uniżonością serca owińcie się, bo Bóg hardym przeciwstawia się”. (Piotra I 5, 5 b)

„których i postawił przy siebie samego (jako) żyjącego po cierpieniu Jego wśród wielu dowodów, przez dni czterdzieści dając siebie widzieć im i mówiąc (te) o królestwie Boga”. (Dokonania wysłanników 1, 3)

„Byli zaś trwającymi niezłomnie przy nauczaniu wysłanników i (przy) wspólnocie, (przy) łamaniu chleba i (przy) modlitwach”. (Dokonania wysłanników Dz 2, 42)

Top