(Według Mateusza 2, 10 – 11)

29 grudzień 2017

„Zobaczywszy zaś gwiazdę uradowali się radością wielką bardzo. I przyszedłszy do domu zobaczyli dziecko z Marią, matką jego, i upadłszy pokłonili się mu i otworzywszy skarby ich ofiarowali mu dary, złoto i kadzidło i mirrę”. (Według Mateusza 2, 10 – 11)

Top