Czuwajcie więc, bo nie...

02 sierpień 2022
„Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”. (Według Mateusza 25, 13)

Top