Jezus więc zobaczywszy matkę...

25 kwiecień 2022
„Jezus więc zobaczywszy matkę i ucznia obok stojącego, którego miłował, mówi matce: Kobieto, oto syn twój. Potem mówi uczniowi: Oto matka twa, I od owej godziny wziął uczeń ją do (siebie)”. (Według Jana 19, 26 – 27)

Top