To zaś jest wolą...

29 marzec 2021
„To zaś jest wolą (tego), (który posłał) mnie, aby wszystko, co dał mi, nie zgubiłbym z tego, ale podniósłbym je [w] ostatnim dniu. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy oglądający Syna i wierzący w niego miał życie wieczne, i podniósłbym go ja [w] dniu ostatnim”. (Według Jana 6, 39 – 40)

Top