Według Łukasza 12, 47 – 48

31 lipiec 2019

„Ów zaś sługa, (który poznał) wolę pana jego, i nie przygotował bądź (uczynił) zgodnie z wolą jego, chłostany będzie wieloma. (Który) zaś nie (poznał), (uczynił) zaś godne plag, chłostany będzie nielicznymi. (Od) każdego zaś, któremu dane zostało wiele, wiele szukane będzie u niego, i któremu powierzone zostało wiele, więcej zażądają (od) niego”. (Według Łukasza 12, 47 – 48)

Top