Według Mateusza 5, 19

31 maj 2019

„Który jeśliby więc rozwiązał jedno (z) przykazań tych najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym nazwany będzie w królestwie niebios. Który zaś czyniłby i nauczał, ten wielkim nazwany będzie w królestwie niebios”. (Według Mateusza 5, 19)

Top