Według Łukasza 1, 67 – 68

14 grudzień 2018

„I Zachariasz, ojciec jego, napełniony został Duchem Świętym i prorokował mówiąc: Błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo wejrzał i uczynił wykup ludowi jego”. (Według Łukasza 1, 67 – 68)

Top