Według Mateusza 1, 1 – 2 a

13 grudzień 2018

„Księga narodzenia Jezusa Pomazańca syna Dawida syna Abrahama. Abraham zrodził Izaaka, Izaak zaś zrodził Jakuba…” (Według Mateusza 1, 1 – 2 a)

Top