(Według Mateusza 6, 6)

06 czerwiec 2018

„Ty zaś, kiedy modlisz się, wejdź do alkierza twego i zamknąwszy drzwi twe módl się (do) Ojca twego, tego w ukryciu. I Ojciec twój widzący w ukryciu odda ci”. (Według Mateusza 6, 6)

Top