(Dokonania wysłanników 2, 1 – 2)

07 maj 2018

„I w wypełnianiu się dnia Pięćdziesiątnicy byli wszyscy razem na (to) samo. I stał się nieoczekiwanie z nieba szum jak właśnie niosącego się dechu gwałtownego i wypełnił cały (ten) dom, gdzie byli siedząc”. (Dokonania wysłanników 2, 1 – 2)

Top