Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył?

29 grudzień 2017

„Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem”. Ps 116, 12 - 14

„Jezus uczynił ze mnie rybaka dusz, uczułam wielkie pragnienie, by pracować nad nawróceniem grzeszników, pragnienie tak żywe jak nigdy dotąd”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Wypełnianie ślubów dla Pana jest odpowiedzią na Jego miłość. ks. Rafał Jarosiewicz

Top