Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali.

29 grudzień 2017

„Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę”. Mt 2, 10 - 11

„Jezu, ja jestem zbyt mała, by wielkich czynów dokonać, toteż moim szaleństwem jest ufność, że miłość Twa przyjmie mnie jako ofiarę”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Znaki potwierdzające misję, którą ma do spełnienia człowiek dają dużo radości. ks. Rafał Jarosiewicz

Top