A kto by chciał...

05 luty 2024
„A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”. (Mt 20, 27 – 28)
„Bóg wybiera ból jako środek najbardziej przydatny do pouczenia nas i przekonania się namacalnie, że każde dobro, które nie jest Bogiem ani nie prowadzi do Boga jest niczym, jest marnością”. św. Leopold Mandić (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Służba jest znakiem naśladowania Chrystusa. ks. Rafał Jarosiewicz

Top