I dodał: To szabat...

02 styczeń 2023
„I dodał: To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu”. (Mk 2, 27 – 28)
„Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy Matki. Matki, która wszystko zrozumie, która otrze wszelką łzę i ukoi wszelki ból, która nie pozwoli utracić nadziei”. bł. ks. Jerzy Popiełuszko
Ps. Syn Człowieczy, jako pan szabatu, ma prawo pokazywać nam, jak szabat mamy przeżywać. ks. Rafał Jarosiewicz

Top