A wy bądźcie podobni...

02 sierpień 2022
„A wy bądźcie podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze”. (Łk 12, 36)
„Kroplą deszczu jestem ja, oceanem jesteś Ty”. św. Maria Baouardy - Mała Arabka
Ps. Oczekiwanie Pana powinno być stałą cechą ucznia Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz

Top