A z obłoku odezwał...

02 sierpień 2022
„A z obłoku odezwał się głos: To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!” (Łk 9, 35)
„Chciałabym mieć serce większe od ziemi i morza, aby cię kochać”. św. Maria Baouardy - Mała Arabka
Ps. Ojciec wielokrotnie potwierdza misję Jezusa, nie dlatego, że Jezus nie wie, kim jest, ale by inni Mu ufali. ks. Rafał Jarosiewicz

Top