Błogosławiona jesteś, córko, przez...

01 maj 2021
„Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi, i niech będzie błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi”. Jdt 13, 18 b c d
„We wszystkim tym, co zdarza się w życiu człowieka, trzeba odczytać ślady miłości Boga. Wtedy do serca wkroczy radość”. bł. kard. Stefan Wyszyński
Ps. Bóg udzielając swoich błogosławieństw, bardzo często jednocześnie wskazuje, jaka jest misja do wykonania. ks. Rafał Jarosiewicz

Top