Czy Prawo nasze potępia...

04 kwiecień 2017

”Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha i zbada, co czyni?” J 7, 50 – 51 a
”Bliźni to nie ten, którego lubię; to każdy, który się do mnie zbliża, każdy bez wyjątku”. św. Edyta Stein

Ps. Jezus daje wiele powodów do poszukiwania odpowiedzi - Sam stając się odpowiedzią. ks. Rafał Jarosiewicz

Top