Gdy Jezus przyszedł na to miejsce...

18 listopad 2019

”Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany”. Łk 19, 5 - 6

„Dla otrzymania daru modlitwy i innych łask Boskich nie potrzeba zdolności naturalnych lub wykształcenia, ale serca pokornego i prostego, i od rzeczy ziemskich oderwanego”. bł. Honorat Koźmiński

Ps. Jezus dostrzega każdego człowieka, który zwraca się do niego. ks. Rafał Jarosiewicz

Top