Odchodząc z Kafarnaum Jezus ujrzał człowieka...

20 wrzesień 2019

”Odchodząc z Kafarnaum Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: Pójdź za Mną. On wstał i poszedł za Nim”. Mt 9, 9

„O tyle stajesz się z dnia na dzień piękniejszy, o ile wzrasta w tobie miłość. Bo miłość jest ozdobą duszy, jest jej pięknem”. św. Augustyn

Ps. Tylko słowa Jezusa najskuteczniej mogą zmienić życie. ks. Rafał Jarosiewicz 

Top