Jedynie w Bogu szukaj spokoju, duszo ...

01 wrzesień 2019

”Jedynie w Bogu szukaj spokoju, duszo moja, bo od Niego pochodzi moja nadzieja. Tylko On jest opoką i zbawieniem moim, On moją twierdzą, więc się nie zachwieję”. Ps 62, 6 - 7
„Bóg jest bliżej nas, niż my siebie samych”. św. Augustyn
Ps. W naszym życiu oparcia szukamy w różnych miejscach, zapominając, że to, co najistotniejsze znajdujemy w Nim – Bogu, który kocha. ks. Rafał Jarosiewicz

Top