Zobaczył Bóg czyny ich...

07 marzec 2019

„Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania. I ulitował się Bóg, i nie zesłał niedoli, którą im zagroził”. Jon 3, 10

„Ach! Jakież szczęście kryje się w walkach duchowych! Wystarczy chcieć i umieć ciągle walczyć, aby wyjść z nich zwycięsko”. św. o. Pio

Ps. Pan Bóg często wychowuje przez karcenie. ks. Rafał Jarosiewicz

 

Top