Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował...

02 styczeń 2019

”Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować”. 1 J 4, 11

„Kto miłuje Boga, ten całym sercem kocha także bliźniego”. św. Maksym Wyznawca

Ps. Przesłanie Ewangelii daje nam mnóstwo motywów, aby kochać. ks. Rafał Jarosiewicz

Top