Żywe jest słowo Boże i skuteczne...

30 maj 2018

”Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca”. Hbr 4, 12

„Nie idź nigdy za własną wolą, za własnym zdaniem, za własną skłonnością, bo to jest szukaniem własnej zguby”. św. Piotr z Alkantary

Ps. Prawidłowego osądu myśli i pragnień serca może dokonać tylko Słowo Boże. ks. Rafał Jarosiewicz

Top