(Według Jana 7, 47 – 52)

01 luty 2018

„Odpowiedzieli więc im faryzeusze: Czy i wy zwiedzeni jesteście? Czy ktoś z przywódców uwierzył w niego lub z faryzeuszów? Ale tłum ten nie znający Prawa, przeklęci są. Mówi Nikodem do nich, (ten) (który przyszedł) do niego przedtem, jeden będący z nich: Czy Prawo nasze sądzi człowieka, jeśli nie usłyszałoby najpierw od niego i poznałoby co czyni? Odpowiedzieli i rzekli mu: Czy i ty z Galilei jesteś? Zbadaj i zobacz, że z Galilei prorok nie podnosi się”. (Według Jana 7, 47 – 52)

Top