(Według Marka 7, 12 – 16)

27 listopad 2017

„… już dopuszczacie, (mu) nic (nie) uczynić ojcu lub matce, unieważniając słowo Boga przekazem waszym, który przekazaliście; i podobnych takich wiele czynicie. I przywoławszy do siebie znowu tłum mówił im: Posłuchajcie mnie wszyscy i pojmijcie. Nic (nie) jest z zewnątrz człowieka wchodzące do niego, co może zanieczyścić go. Ale (co) z człowieka wychodzące jest, to zanieczyszczające człowieka”. (Według Marka 7, 12 – 16)

Top