I (przez) samo to...

27 wrzesień 2021
„I (przez) samo to zaś gorliwość całą wniósłszy ponadto, zaopatrzcie przez wiarę waszą cnotę, przez zaś cnotę poznanie, przez zaś poznanie wstrzemięźliwość, przez zaś wstrzemięźliwość wytrwałość, przez zaś wytrwałość nabożność, przez zaś nabożność kochanie braci, przez zaś kochanie braci miłość. Te bowiem wam będąc i obfitując, nie bezczynnych ani bezowocnych sprowadzają do (tego) Pana naszego Jezusa Pomazańca uznania; któremu bowiem nie są obecne te, ślepy jest będąc krótkowzrocznym, zapomnienie wziąwszy (o) oczyszczaniu (tych) od dawna jego grzechów. Dlatego bardziej, bracia, wykażcie gorliwość, (by) mocnym wasze powołanie i wybranie czynić sobie, to bowiem czyniąc nie potkniecie się kiedykolwiek; tak bowiem bogato zaopatrzone zostanie (dla) was wejście do wiecznego królestwa Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Pomazańca”. (Piotra II 1, 5 – 11)

Top