Jeśli zaś siebie samych...

01 lipiec 2020
„Jeśli zaś siebie samych rozsądzilibyśmy, nie bylibyśmy sądzeni; sądzeni zaś przez Pana jesteśmy karceni, aby nie z światem zostalibyśmy zasądzeni. Tak że, bracia moi, schodząc się ku zjedzeniu, jedni drugich czekajcie. Jeśli ktoś łaknie, w domu niech je, aby nie ku sądowi schodzilibyście się. (Sprawy) zaś pozostałe, jak przyjdę, rozporządzę”. (Do Koryntian I 11, 31 – 34)

Top