Izajasz zaś woła o...

01 kwiecień 2020
„Izajasz zaś woła o Izraelu: Choć byłaby liczba synów Izraela jak piasek morza, pozostałość zostanie zbawiona; słowo bowiem, oporządzając i obcinając, uczyni Pan na ziemi. I jak wcześniej powiedział Izajasz: Jeśli nie Pan Zastępów zostawiłby nam nasienia, jak Sodoma stalibyśmy się i jak Gomora zostalibyśmy upodobnieni. Co więc powiemy? Że poganie, (ci) nie ścigający usprawiedliwienia, złapali usprawiedliwienie, usprawiedliwienie zaś (to) dzięki wierze; Izrael zaś ścigając prawo usprawiedliwienia do prawa nie przyszedł pierwszy”. (Do Rzymian 9, 27 – 31)

Top