Zatem więc nie chcącego...

01 kwiecień 2020
„Zatem więc nie chcącego ani biegnącego, ale (Tego) mającego litość: Boga. Mówi bowiem Pismo faraonowi, że: Ku temu to przebudziłem cię, żeby okazałbym na tobie moc mą, i żeby oznajmiałoby się imię me na całej ziemi. Zatem więc (nad) którym chce, ma litość, którego zaś chce, czyni twardym”. (Do Rzymian 9, 16 – 18)

Top