(Dokonania wysłanników 11, 23 – 26)

14 wrzesień 2019

„Który przybywszy i zobaczywszy łaskę Boga, rozradował się, i zachęcał wszystkich postanowieniem serca pozostawać przy Panu, bo był mężem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. I dał się przyłączyć tłum dość duży (do) Pana. Wyszedł zaś do Tarsu odszukać Szawła. I znalazłszy poprowadził do Antiochii. Stało się zaś im, (że) i rok cały zebrać się razem w (społeczności) wywołanych i nauczyć tłum dość duży; otrzymać imię po raz pierwszy w Antiochii uczniowie chrześcijanie”. (Dokonania wysłanników 11, 23 – 26)

Top