(Dokonania wysłanników 10, 43 – 48)

09 wrzesień 2019

„Temu wszyscy prorocy świadczą, (że) uwolnienie (od) grzechów wziąć przez imię Jego każdy wierzący w Niego. Jeszcze (kiedy mówił) Piotr słowa te, spadł Duch Święty na wszystkich słuchających słowa. I stali się oszołomieni (ci) z obrzezania wierni, jacy przyszli razem z Piotrem, że i na pogan darowizna Świętego Ducha jest wylana. Słyszeli bowiem ich mówiących językami i wywyższających Boga. Wtedy odpowiedział Piotr: Czy wody może zabronić ktoś, (aby) nie zostać zanurzonymi ci, którzy Ducha Świętego wzięli jak i my? Nakazał zaś, (aby) oni w imieniu Jezusa Pomazańca zostać zanurzeni. Wtedy poprosili go zatrzymać się (przez) dni jakieś”. (Dokonania wysłanników 10, 43 – 48)

Top