Według Marka 14, 69 - 72

28 sierpień 2018

„I służebna zobaczywszy go, zaczęła znowu mówić obok stojącym, że: Ten z nich jest. On zaś znowu wypierał się. I po małej (chwili) znów obok stojący mówili Piotrowi: Prawdziwie z nich jesteś, i bowiem Galilejczyk jesteś. On zaś zaczął zaklinać i przysięgać, że: Nie znam człowieka tego, (o) którym mówicie. I zaraz po (raz) drugi kogut zawołał. I przypomniał sobie Piotr rzecz, jak powiedział mu Jezus, że: Zanim kogut zawoła dwakroć, trzykroć mnie wyprzesz się. I rzuciwszy się płakał”. (Według Marka 14, 69 - 72)

Top