Według Marka 14, 6 - 11

30 lipiec 2018

„Zaś Jezus powiedział: Zostawcie ją. Dlaczego jej trudności przydajecie? Dobry czyn zdziałała dla mnie. Zawsze bowiem biednych macie ze sobą, i kiedy zechcecie, możecie im dobrze uczynić, mnie zaś nie zawsze macie. Co miała, uczyniła; uprzedziła namaścić ciało me na pogrzebanie. Amen zaś mówię wam, gdzie by głoszona była Dobra Nowina na całym świecie, i co uczyniła ta, opowiadane będzie na pamiątkę jej. I Juda Iskariota, jeden (z) dwunastu, odszedł do arcykapłanów, aby go (wydać) im. Oni zaś usłyszawszy uradowali się i obiecali mu srebro dać. I szukał, jakby go sposobną porą (wydać)”. (Według Marka 14, 6 - 11)

 

Top