(Według Marka 12, 26 – 30)

04 czerwiec 2018

„O zaś martwych, że podnoszą się, nie odczytaliście w księdze Mojżesza, o jeżynie, jak powiedział mu Bóg, mówiąc: Ja Bóg Abrahama i Bóg Izaaka i Bóg Jakuba? Nie jest Bóg martwych, ale żyjących. Wiele błąkacie się. I podszedłszy jeden (z) uczonych w piśmie wysłuchawszy ich dociekających razem, zobaczywszy, że dobrze odpowiedział im, zapytał go: Jakie jest przykazanie pierwsze (ze) wszystkich? Odpowiedział Jezus, że: Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz Pan jeden jest, i będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego, i z całej duszy twej, i z całej myśli twej, i z całej siły twej”. (Według Marka 12, 26 – 30)

Top