(Według Marka 12, 20 – 25)

04 czerwiec 2018

„Siedmiu braci było; i pierwszy wziął żonę, i umierając nie wydał potomstwa. I drugi wziął ją, i umarł, nie pozostawiwszy potomstwa. I trzeci tak samo. I siedmiu nie wydali potomstwa. Na końcu wszystkich i kobieta umarła. W (zmartwych) powstaniu, [kiedy powstaną,] kogo (z) nich będzie żoną? Bowiem siedmiu (miało) ją (jako) żonę. Rzekł im Jezus: (Czyż) nie przez to błąkacie się nie znając pism ani mocy Boga? Kiedy bowiem z martwych powstaną, ani poślubiają, ani są poślubiane, ale są jak zwiastunowie w niebiosach”. (Według Marka 12, 20 – 25)

Top