(Według Łukasza 9, 57 – 60)

04 czerwiec 2018

„I (gdy szli) oni po drodze, powiedział ktoś do niego: Będę towarzyszył ci, gdzie by(ś) poszedł. I powiedział mu Jezus: Lisy nory mają i ptaki nieba gniazda, zaś Syn Człowieka nie ma gdzie głowę skłoniłby. Powiedział zaś do drugiego: Towarzysz mi. On zaś powiedział: [Panie,] zezwól mi odszedłszy najpierw pogrzebać ojca mego. Powiedział zaś mu: Zostaw (by) martwi (pogrzebali) swoich martwych, ty zaś odszedłszy oznajmiaj królestwo Boga”. (Według Łukasza 9, 57 – 60)

Top